Εβδομάδα Κώδικα 2015

Ζούμε στον 21ο αιώνα, τον αιώνα της Πληροφορικής. Οι περισσότεροι πλέον τομείς της ζωής μας (εργασία, εκπαίδευση, υγεία, εμπόριο, διασκέδαση, επικοινωνία κ.α.) υποστηρίζονται από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και το Διαδίκτυο.

Η Πληροφορική είναι, κατά κύριο λόγο, η επιστήμη που διδάσκει πώς από την σύλληψη μιας ιδέας φθάνει κανείς στην υλοποίησή της, με μια σειρά τυπικών λογικών βημάτων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου. Η εκπαίδευση στην Πληροφορική δεν περιορίζεται στην απλή χρήση εργαλείων και εφαρμογών περιορισμένου ειδικού σκοπού αλλά βοηθά τον αυριανό πολίτη της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας να γίνει ικανός να καινοτομεί και να υλοποιεί τις σκέψεις και τις ιδέες του. Ο προγραμματισμός είναι ένα από τα κλειδιά για το μέλλον των νέων ανθρώπων.

Για τους λόγους αυτούς συμμετέχουμε σε μία παγκόσμια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην ανάγκη προετοιμασίας των μαθητών και αυριανών πολιτών για την Πληροφορική του 21ου αιώνα.

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (182942/Γ2/29-11-2013) διοργανώνεται η ?Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα? μια εκπαιδευτική εβδομάδα για την Επιστήμη Η/Υ & Πληροφορικήςπου θα λάβει χώρα το διάστημα 10-18 Οκτωβρίου 2015 στην Ελλάδα, παράλληλα με τη δράση «Ώρα Κώδικα» διεθνώς. Επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστοτόπους και φτιάξτε τον δικό σας κώδικα προγραμματισμού παίζοντας!

https://cseduweek.wordpress.com

https://hourofcode.com/gr