Ολοκλήρωση Διαδικασίας Εγγραφής των μαθητών/τριών Σχολικού Έτους 2023-24

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/τριών για το Σχολικό Έτος 2023-2024:

είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στο σχολείο από 1/9/2023 τα παρακάτω έγγραφα:

1.      Υπεύθυνη δήλωση (εδώ) γονέα-κηδεμόνα με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής (είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσωτου gov.gr είτε με την φυσική σας παρουσία στο σχολείο).

2.      Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας μαθητή/τριας.

3.      Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (εδώ)-μόνο για τους μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου- συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από Γιατρό.

Ώρες λειτουργίας του σχολείου: 8:00-14:00 από 1-9-2023

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου