ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2019-20

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2019-20

ΤΑΞΗ Α

                             

Α / Α ΘΕΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 1

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ19
ΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 2

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ19

ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  4th News Time 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ12.01

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ12.01
 

   ΤΑΞΗ Β                             

Α / Α ΘΕΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
1

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΟΤΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04
2

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

4 th News Time (Το σχολείο στη  λογοτεχνία)

ΣΙΜΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ06

3

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

4th News Time (Οι λέξεις που πληγώνουν )

ΣΙΜΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ06

4  Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11
5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11
6  ΜΗ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ11