4ο γελ πετρουπολης

 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 • Για να δείτε το Πρόγραμμα των Προαγωγικών Εξετάσεων Ειδικής Εξεταστικής Α΄ & Β' Τάξης περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2023-24, πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε το ΦΕΚ Ενδοσχολικών Εξετάσεων, πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε το ΦΕΚ Αξιολόγησης των Μαθημάτων, πατήστε εδώ.

 

ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 • Για να δείτε το νέο ΦΕΚ περί παιδαγωγικών μέτρων, πατήστε εδώ.

 

 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024

 • Ανακοίνωση: Τα Δελτία Εξεταζομένων Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορείτε να τα παραλάβετε τις ώρες λειτουργίας του σχολείου: 8:00-14:00.
 • Για να δείτε το Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, πατήστε εδώ. Για τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά, εδώ.
 • Για να δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα των Προφορικά Εξεταζόμενων Μαθητών/τριών, πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών, πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών), πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων των Προφορικά Εξεταζόμενων Μαθητών/τριών, πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε λεπτομέρειες για την Οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024, πατήστε εδώ. Για τις Επιτροπές, πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα των Μουσικών Μαθημάτων, πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα των Μουσικών Μαθημάτων: «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία»), πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε το Δελτίο Τύπου των  ΤΕΦΑΑ (Δοκιμασίες), πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε την εγκύκλιο σχετικά με την Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2024, πατήστε εδώ.
 • Για το Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων, πατήστε εδώ.
 • Για τις διευκρινίσεις εξέτασης για τα Μουσικά Τμήματα, πατήστε εδώ. Για το υπόμνημα, πατήστε εδώ. Για τα παραδείγματα, πατήστε, εδώ. Για το ΦΕΚ ΥΑ Διαδικασιών και Οργάνων για εισαγωγή στα 5 Μουσικά Τμήματα 2024, πατήστε εδώΓια τις ΝΕΕΣ διευκρινίσεις εξέτασης για τα Μουσικά Τμήματα, πατήστε εδώ.
 • Για την Προκήρυξη των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ πατήστε εδώ. Ενημερωτικό σημείωμα πατήστε εδώ.
 • Για την Προκήρυξη της Σχολής Πυροσβεστικής, πατήστε εδώ.
 • Για την Προκήρυξη των Σχολών Αστυνομίας, πατήστε εδώ.
 • Για την ανάρτηση των οδηγιών ως προς την διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΑΣΣΥ, πατήστε εδώ.
 • Για την Προκήρυξη των Σχολών Λιμενικού, πατήστε εδώ.
 • Για την Προκήρυξη των Στρατιωτικών Σχολών, πατήστε εδώ.
 • Για τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, πατήστε εδώ.
 • Για τον νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής πατήστε εδώ. Για το ΦΕΚ του νέου τρόπου εισαγωγής, πατήστε εδώ. Για το ΦΕΚ συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, πατήστε εδώ.
 • Για την αντικατάσταση του αγωνίσματος του Δρόμου 400μ. Αρρένων με το αγώνισμα του Δρόμου 200μ., πατήστε εδώ.
 • Για την ανακοίνωση του Αρχηγείου της Αστυνομίας σχετικά με τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, πατήστε εδώ.
 • Για το Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων, πατήστε εδώ
 • Για τα Δικαιολογητικά Χορήγησης Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης, πατήστε εδώ. Για την αίτηση Βεβαίωσης Νίκης, πατήστε εδώ
 • Για πληροφορίες σχετικά με την Ενισχυτική Διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων στην οποία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ’ τάξης, πατήστε εδώ. Για το ΦΕΚ της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Ειδικών Μαθημάτων, πατήστε εδώ. Για την αίτηση - δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, πατήστε εδώ.
 • Για τις ημερομηνίες σχετικά με τη Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024, πατήστε εδώ.
 • Για την εγκύκλιο υποβολής Αίτησης-Δήλωσης  συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, πατήστε εδώ.
 • Για την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, πατήστε εδώ.
 • Για την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 των Μουσικών Τμημάτων, πατήστε εδώ.
 • Για τις οδηγίες της  Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, πατήστε εδώ.
 • Για την εγκύκλιο υποβολής Αίτησης-Δήλωσης  συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 των Προφορικά Εξεταζομένων, πατήστε εδώ.
 • Για πληροφορίες αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, πατήστε εδώ.

 

Διαδικασία Εγγραφής των μαθητών/τριών Σχολικού Έτους 2024-25

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ.1/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την επιστολή προς τους γονείςεδώ, καθώς και την εγκύκλιο εδώ. Οι παρακάτω Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα εκτυπωμένες και μέσω των μαθητών/τριών έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση του Γονέα/Κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, πατήστε εδώ.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση του Γονέα/Κηδεμόνα που συναινεί, πατήστε εδώ.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ σχολ. έτος 2024-25

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής σε πρότυπα - πειραματικά σχολεία  μπορούν να δούν εδώ την υπουργική απόφαση (περιλαμβάνει και τα εκκλησιαστικά σχολεία), τον αριθμό εισακτέων εδώ και την υποβολή αιτήσεων εδώ. Για τα εκκλησιαστικά σχολεία δείτε εδώ.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 11-12-2023

Για να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προσανατολισμών της  Γ΄ Λυκείου πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας της  Γ΄ Λυκείου πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας & Προσανατολισμών της Β΄ Λυκείου πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας της Α΄ Λυκείου πατήστε εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

   

Ώρες λειτουργίας του σχολείου: 8:00-14:00.

 Η Διευθύντρια του Σχολείου

Παναγιώτα Σγαντζούρη

ΠΕ02 Φιλόλογος

 

 

 

 

 

Ωράριο λειτουργίας  μαθημάτων

1η

8.15 – 9.00

2η

9.05 – 9.50

3η

10.00 – 10.45

4η

10.55 – 11.40

5η

11.50 – 12.35

6η

12.40 – 13.25

7η

13.30 – 14.10

 

Ωράριο λειτουργίας προγράμματος διαδικτυακών μαθημάτων

1η

8.00 – 8.40

2η

8.50 – 9.30

3η

9.40 – 10.20

4η

10.30 – 11.10

5η

11.20 – 12.00

6η

12.10 – 12.50

7η

13.00 – 13.40

 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΠΣΔ)

Για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει λογαριασμός των μαθητών/τριών στο ΠΣΔ, διαφορετικά δημιουργείτε έναν. Έπειτα, εισέρχεστε στην Ηλεκτρονική τάξη και κάνετε εγγραφή στα μαθήματα και τους αντίστοιχους καθηγητές του τμήματος. Σε κάθε μάθημα, στις Ανακοινώσεις υπάρχει ο σύνδεσμος της Ηλεκτρονικής Αίθουσας Διδασκαλίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex. Για οποιαδήποτε πρόβλημα επικοινωνείτε με το σχολείο είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email.    

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΠΣΔ)

Όσοι μαθητές επιθυμούν να εγγραφούν θα πρέπει να μπουν στην αρχική σελίδα του Σχολικού Δικτύου (https://www.sch.gr/) και να πάνε εκεί που γράφει « ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Υπάρχει σχετικό άρθρο με τίτλο: «Είσαι μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Λυκείου; Γίνε και εσύ μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» . Στο τέλος του άρθρου υπάρχει η επιλογή : «Θέλω να εγγραφώ» . Πατώντας εκεί μπορεί να γίνει η εγγραφή των μαθητών στο σχολικό δίκτυο. Ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή, που ζητείται κατά την εγγραφή δεν είναι απαραίτητος, αναγράφεται όμως στον έλεγχο του μαθητή.  

 

 

 

      

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Έκθεση Αξιολόγησης Μονάδας 2021-22.pdf)Έκθεση Αξιολόγησης Μονάδας 2021-22.pdf Super User510 kB2022-09-28 11:462022-09-28 11:46
Download this file (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ_ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2023.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ_ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2023.pdf Super User284 kB2023-02-16 09:282023-02-16 09:28
Download this file (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ_2022-23.xlsx)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ_2022-23.xlsx Super User12 kB2022-11-18 14:072022-11-18 14:07