ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων σας καλεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στο σχολείο μας την Κυριακή 27-01-2019 στις 19.00μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 3-2-2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Αν επιθυμείτε να θέσετε υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. παραδώστε το έντυπο, που έχει δοθεί στους μαθητές, μέχρι 7-2-19 σε κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ.

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής στα ΓΕΛ:

α) Έντυπο Αίτησης Εγγραφής (υπάρχει στο σχολείο)

β) Εκτύπωση της οριστικής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης

γ) Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου, αν δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας στην οποία θα δηλώνονται κάποια στοιχεία όπως νομιμότητα άσκησης κηδεμονίας, αποδοχή ηλεκτρονικής ενημέρωσης, κ.λ.π. (υπάρχει στο σχολείο)

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν να τα φέρουν οι κηδεμόνες των μαθητών μέχρι την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο.

 

 

 

 

 

 

Το 4ο ΓΕΛ Πετρούπολης στο Onassis Youth Festival

(διαβάστε περισσότερα στις Δραστηριότητες)

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ  

 

 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ    ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ