ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2017-18

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 18

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 Αγαλιανός Ιωάννης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΕ04.02    Χημικός
 Λιβιεράτου Μαρία ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΠΕ19    Πληροφορικής
 Βλάχος Σπύρος ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΕ03       Μαθηματικός
 Κυριακού Αναστασία    ΠΕ01         Θεολόγος
     ΠΕ01         Θεολόγος
 Αρχοντούλη Σουλτάνα     ΠΕ02        Φιλόλογος
 Βατσάκη  Όλγα     ΠΕ02        Φιλόλογος
 Στασινού Σταυρούλα     ΠΕ02        Φιλόλογος
 Γιαννοπούλου Θεοδώρα     ΠΕ02        Φιλόλογος
 Ραυτοπούλου Κων/να     ΠΕ02        Φιλόλογος
     ΠΕ02        Φιλόλογος
Παπαδημητρίου Θανάσης    ΠΕ02        Φιλόλογος
Ρήγα Αθανασία    ΠΕ02        Φιλόλογος
Χειμώνα Γεωργία    ΠΕ02        Φιλόλογος
 Καλαμάτας Άρης    ΠΕ03       Μαθηματικός
 Τσαγκάρης Κων/νος    ΠΕ03       Μαθηματικός
Οικονόμου Ιωάννης    ΠΕ03       Μαθηματικός
 Τσιάμης    ΠΕ03       Μαθηματικός
     
Αθανασόπουλος Γρηγόρης   ΠΕ04         Φυσικός
Γιαννακέας Θεμιστοκλής   ΠΕ04         Χημικός
     
Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος   ΠΕ04         Φυσικός
Παπαντωνίου Βασίλης   ΠΕ04         Φυσικός
Τσοτσοπούλου Παναγιώτα   ΠΕ04         Βιολόγος
Σιμάτου Κατερίνα   ΠΕ06          Αγγλικών
Χρήστου Παρασκευή    ΠΕ06          Αγγλικών
 Σαΐτης Κων/νος   ΠΕ09       Οικονομολόγος
     
Βίγλα Φωτεινή    ΠΕ10        Κοινωνιολόγος
 Μακρής Θωμάς    ΠΕ11        Γυμναστής
 Παρετζόγλου Χαράλαμπος   ΠΕ11        Γυμναστής
 Βούργας Αντώνης    ΠΕ13       Νομικός
 Οικονόμου Κων/νος   ΠΕ08        Καλλιτεχνικών
Καμαριωτάκη Ευαγγελία   ΠΕ12.01 Πολιτικός Μηχανικός
 Τερζούδης Ιωάννης    ΠΕ19        Πληροφορικής