ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2018-19

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 19

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 Αγαλιανός Ιωάννης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΕ04.02    Χημικός
 Λιβιεράτου Μαρία ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΠΕ19    Πληροφορικής
 Βλάχος Σπύρος ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΕ03       Μαθηματικός
     
 Κυριακού Αναστασία    ΠΕ01         Θεολόγος
     ΠΕ01         Θεολόγος
 Αρχοντούλη Σουλτάνα     ΠΕ02        Φιλόλογος
 Βατσάκη  Όλγα     ΠΕ02        Φιλόλογος
 Γιαννοπούλου Θεοδώρα
    ΠΕ02        Φιλόλογος
Έξαρχος Χαράλαμπος
    ΠΕ02        Φιλόλογος
Παπαδημητρίου Θανάσης     ΠΕ02        Φιλόλογος
 Πετσώτη Δήμητρα
   ΠΕ02        Φιλόλογος
     
Ρήγα Αθανασία    ΠΕ02        Φιλόλογος
Χειμώνα Γεωργία    ΠΕ02        Φιλόλογος
 Καλαμάτας Άρης    ΠΕ03       Μαθηματικός
 Τσαγκάρης Κων/νος    ΠΕ03       Μαθηματικός
Βυθούλκα Μόνικα    ΠΕ03       Μαθηματικός
 Γιαννακόπουλος Νικόλαος
   ΠΕ03       Μαθηματικός
 Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος    ΠΕ04         Φυσικός
Παπαντωνίου Βασίλης   ΠΕ04         Φυσικός
    ΠΕ04         Φυσικός
 Γιαννακέας Θεμιστοκλής    ΠΕ04         Χημικός
Κότσιρα Μαρία
  ΠΕ04         Χημικός
     
Τσοτσοπούλου Παναγιώτα   ΠΕ04         Βιολόγος
Κυριακόπουλος Αντρέας
  ΠΕ04         Βιολόγος
Σιμάτου Κατερίνα   ΠΕ06          Αγγλικών
Χρήστου Παρασκευή    ΠΕ06          Αγγλικών
    ΠΕ09       Οικονομολόγος
     
Βίγλα Φωτεινή    ΠΕ10        Κοινωνιολόγος
     ΠΕ11        Γυμναστής
 Παρετζόγλου Χαράλαμπος   ΠΕ11        Γυμναστής
 Βούργας Αντώνης    ΠΕ13       Νομικός
     
Καμαριωτάκη Ευαγγελία   ΠΕ81 Πολιτικός Μηχανικός
 Τερζούδης Ιωάννης    ΠΕ19        Πληροφορικής